top of page

Värdering av kommersiella fastigheter

Vi hjälper dig med värderingen av din fastighet. Genom våra samarbetspartners kan du vara säker på att auktoriserade värderare ser till att en korrekt värdering görs på din fastighet.

Den typiska processen

Datainsamling

Förberedande steg där hyresavtal och annan data samlas in.

Besiktning

En besiktning görs av fastigheten och alla dess ytor och lokaler.

Marknadsanalys

En analys av marknaden och den ort där fastigheten är belägen utförs.

Beräkning

I detta steg samlas all data in för att beräkna driftnettot och fastighetsvärde.

Värdebedömning

Genom tidigare steg kan en värderingsman nu lämna ett värderingsutlåtande och en omfattande värdering har genomförts.

Presentation

Efter genomförd värdering får du givetvis en grundlig genomgång av den omfattande rapporten.

Värde i värdering

En värdering kan hjälpa dig att säkra bättre finansiering, justera avkastningen på dina tillgångar, förbereda för ett potentiellt beslut att avyttra. Det är naturligtvis också avgörande när man överväger fastighetsförvärv.

 

Genom våra partners genomför vi värderingar i hela Norden, vi värderar fastigheter, projekt och mark inom alla segment.

bottom of page